Project Nova

 

Even voorstellen:

 

Wij zijn Vincent van Wely en Patrick Rijnders, beiden werkzaam bij de politie in basisteam IJsselwaarden. Dit basisteam omvat o.a. de woonkernen Velp, Rheden, Dieren en Doesburg. Wij werken beiden in het cluster Rheden. Tevens zijn wij beiden veteraan en hebben wij gezamenlijk 10 uitzendingen gedraaid als militair van de Koninklijke Landmacht.

 

Helaas is het zo dat een kleine groep veteranen problemen ervaart naar aanleiding van hun uitzendingen. Dit kan resulteren in situaties waarbij de politie betrokken kan raken. In zulke gevallen kunnen wij, als oud-collega’s, de verbindende factor zijn en ervoor zorgen dat de situatie snel normaliseert. De combinatie van het zijn van veteraan en politieagent  biedt ons in ons politiewerk een groot voordeel, namelijk dat wij gemakkelijk contact kunnen maken met veteranen.

 

De inzet van veteranen die binnen de politie werken valt onder de noemer Project Nova. Wij proberen als veteranen binnen de politie drempelverlagend te zijn en hulp aan te bieden als mede-veteranen in een crisissituatie terecht komen. Ons doel is om te voorkomen dat deze veteranen met het strafrecht en justitie in aanraking komen en om adequate hulp aan te bieden. Uiteraard kan adequate hulp alleen op initiatief van de veteraan zelf  worden opgestart.

 

Via deze weg willen wij graag bekendheid geven aan Project Nova. Mochten er mede veteranen zijn die het gevoel hebben dat zij soms in de problemen dreigen te komen en geen professionele hulp (willen) hebben, dan is dit wellicht een kans om met ons in gesprek te gaan. Ook als u veteranen kent die moeilijk bereikbaar zijn, kunt u het bestaan van dit project wellicht aan deze veteranen kenbaar maken.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen door een email te sturen naar info@veteranen-gemeente-rheden.nl